Aktualności

01
2017-07-12

Dobiegają ku końcowi szkolenia ABC Przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu „Własna firma – przepis na sukces na rynku pracy” realizowany w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu jest trwałe włączenie zawodowe przez założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy przez co najmniej 80 Uczestników projektu w okresie 01.01.2017 – 31.08.2018 przez wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności, bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe – finansowe oraz szkoleniowo-doradcze.

Wszystkim uczestnikom kursu życzymy powodzenia przy ocenie biznesplanów i wielu sukcesów w biznesie :)