Aktualności

studia-podyplomowe
2019-07-19

Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w czerwcu 2017 roku rozpoczęła współpracę z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W roku akademickim 2018/19 studiowało u nas i zdało egzamin 150 studentów na różnych kierunkach studiów pedagogicznych.

Cieszymy się, że nasza oferta spodobała się kadrze pedagogicznej z regionu. Dlatego też uruchamiamy rekrutację na rok akademicki 2019/20.

Zakres propozycji zawartych w informatorze jest podyktowany trwającymi zmianami w systemie oświaty oraz oczekiwaniami nauczycieli wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
Zajęcia będą się odbywały w systemie studiów niestacjonarnych (co druga sobota i niedziela) w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Łukowie. Dzięki wprowadzeniu jednego semestru w ramach e-learningu studia kwalifikacyjne trzysemestralne realizujemy od października 2019 r. do końca czerwca 2020 r.
Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście):
Inkubator Przedsiębiorczości w Łukowie
ul. Ks. Stanisława Brzóski 17
21-400 Łuków
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 784 684 362 oraz elektronicznie: e-mail: inkubator@ripfundacja.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa od sierpnia 2019r. do 15 listopada 2019r.

Poniżej udostępniamy ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020 oraz formularz rekrutacyjny.

 

formularz-zgloszeniowy-na-studia-podyplomowe

katalog-2019e-www-15