Aktualności

studia-podyplomowe
2020-07-02

Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w czerwcu 2017 roku rozpoczęła współpracę z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W roku akademickim 2019/20 studiowało u nas i zdało egzamin 230 studentów na różnych kierunkach studiów pedagogicznych i administracyjnych.

Cieszymy się, że nasza oferta spodobała się kadrze pedagogicznej z regionu. Dlatego też uruchamiamy rekrutację na rok akademicki 2020/21.

Zakres propozycji zawartych w informatorze jest podyktowany trwającymi zmianami w systemie oświaty oraz oczekiwaniami nauczycieli wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
Zajęcia będą się odbywały w systemie studiów niestacjonarnych (w soboty i niedziele) w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Łukowie. Studia kwalifikacyjne trzysemestralne realizujemy od października 2020 r. do końca grudnia 2021 r.
Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście):
Inkubator Przedsiębiorczości w Łukowie
ul. Ks. Stanisława Brzóski 17
21-400 Łuków
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 784 684 362 oraz elektronicznie: e-mail: inkubator@ripfundacja.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa od lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

Poniżej udostępniamy ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2020/2021 oraz formularz rekrutacyjny.

katalog-2020-studia

kwestionariusz-isp-2020-1