Aktualności

studia-podyplomowe-w-lukowie-1
2022-08-01

Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości współpracuję z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych  w Warszawie.

Cieszymy się, że nasza oferta spodobała się kadrze pedagogicznej z regionu. Dlatego też uruchamiamy rekrutację na rok akademicki 2022/23.

Zakres propozycji zawartych w informatorze jest podyktowany trwającymi zmianami w systemie oświaty oraz oczekiwaniami nauczycieli wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
Studia kwalifikacyjne trzysemestralne realizujemy od października 2022 r. do końca lutego 2024 r.
Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście):
Inkubator Przedsiębiorczości w Łukowie
ul. Ks. Stanisława Brzóski 17
21-400 Łuków
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 784 684 362 oraz elektronicznie: e-mail: inkubator@ripfundacja.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023  trwa od sierpnia 2022 r. do 30 października 2022 r.

Poniżej udostępniamy ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2022/2023oraz kwestionariusz rekrutacyjny.

kwestionariusz-isp-2022

informator-2022