Aktualności

nabor-na-rok-akademicki-20212022-rusza-16-sierpnia-2021r-3
2023-01-31

?R E K R U T A C J A na studia podyplomowe rusza już 6 lutego i trwa do 27 marca
?Oferta skierowana do osób z powiatu garwolińskiego, radzyńskiego, ryckiego i łukowskiego
?konkurencyjne czesne, atrakcyjne zniżki
– 20% zniżki dla absolwentów Uczelni
– 50% zniżki na drugi wybrany kierunek (tańszy)
? Bogata oferta:
– kierunków pedagogicznych (Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja włączająca, Wczesne nauczanie języka obcego – język angielski, Doradztwo zawodowe Autyzm, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika),
– kierunków administracyjnych (Administracja publiczna)
– inne (Rolnictwo, Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy)
? Nowe kierunki studiów podyplomowych:
– Historia i teraźniejszość
– Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym
– Biznes i zarządzanie
– Gry i grywalizacja w edukacji
?‍?Studia wspierane technikami kształcenia na odległość (e-learning)
?Dokumenty można wysłać na adres e-mailowy inkubator@ripfundacja.pl
Rozwijaj się ❗️ ❗️
Zwiększ swoje szanse na rynku pracy❗️ ❗️
Wybierz studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych ❗️❗️
☎️ tel. 784 684 362