MISJA

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

Naszą misją jest tworzenie warunków do powstawania i rozwoju innowacyjnych firm w Polsce Wschodniej w bliskiej współpracy z innymi instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubator Przedsiębiorczości w Łukowie został założony przez Fundację Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, dzięki jej kilkuletniej działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Fundacja jako instytucja otoczenia biznesu realizuje strategię, powstałą w 2014 roku, dostosowaną do potrzeb rynku.

Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości uzyskała dotację na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Łukowie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Załoga Inkubatora

Beata Kłysz

Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Od 2001r. specjalizuje się w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, skierowanych m.in. do osób bezrobotnych, przedsiębiorców i uczniów szkół średnich. Od wielu lat zaangażowana w organizację Łukowskich Forów Gospodarczych, które służą wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, poprzez dostarczanie bieżących informacji istotnych dla danego sektora, a także integrację lokalnego środowiska samorządowego, instytucji pozarządowych i przedsiębiorców.